top of page

OPSTARTSMØDE

 

Som forberedelse til mødet, er det en god ide at lave en brainstorm over dine ønsker og behov i forhold til indretning, udtryk og funktionalitet. Derudover er det vigtigt at definere en foreløbig økonomisk ramme for projektet for at kunne vurdere om der er en realistisk sammenhæng mellem vision og økonomi. Er projektet nybyg, foreslår vi at starte mødet på grunden for at danne os et indtryk af omgivelserne og mulighederne. Herefter tager vi en snak om ideer, ønsker, muligheder, udfordringer og processen 

 • Evt. besøg på grunden

 • Afklaring af dine ideer og ønsker

 • Hjælp til at analysere og prioritere dine behov

 • Input, råd og inspiration til det videre forløb

SKITSEPROJEKT

 

Et skitseprojekt handler om at omsætte ideerne fra det indledende møde til konkrete tegninger. Det er i denne fase, at hele grundlaget for husets planløsning, ide, udtryk, oplevelser og funktionalitet skabes. Du vil her få tegninger og 3D-visualiseringer, så du kan danne dig et indtryk af, hvordan huset kommer til at se ud. Prisen for et skitseprojekt afhænger af byggeriets størrelse og kompleksitet samt dine ønsker for omfanget og detaljeringen af materialet.

   GROVSKITSE

 • Planskitse med inddeling af rum og overordnet forslag til indretning

 • Diagramsnit

 

   STANDARD

 • Granskning af lokalplan og særlige bestemmelser på grunden

 • Situationsplan (husets placering på grunden)

 • Plan(er) med indretning 1:100

 • Facadetegninger 1:100

 • Diagramsnit 1:100

 • 3D visualiseringer

 • A3-mappe med det samlede materiale

MYNDIGHEDSPROJEKT

Du skal overholde en lang række love og regler i forbindelse med et byggeprojekt, og derfor er det i de fleste tilfælde nødvendigt med en byggetilladelse. Et myndighedsprojekt består af de dokumenter, der skal indsendes til kommunen for at søge om byggetilladelse. Her kræves grundig information om projektet samt en konkretisering af tegningsmaterialet fra skitseforslaget. Myndighederne skal kunne se, at projektet overholder alle regler på grunden.

 • Tegningssæt med dokumentation for overholdelse af byggeretten, lokalplansbestemmelser etc.

 • Beskrivelse af byggeprojektet jf. ansøgningskrav

 • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherren.

 

DETAILPROJEKT

Detailprojektet er et detaljeret tegningssæt, der i første omgang skal bruges til at indhente tilbud fra håndværkere. Jo mere præcist og detaljeret projektet er beskrevet, jo bedre et grundlag har håndværkerne for at afgive et tilbud. Det betyder, at risikoen for ekstraregninger minimeres og at du nemmere kan sammenligne de eventuelle tilbud du får fra forskellige håndværkere. Samtidigt er det et nødvendigt grundlag for at forhindre hovsaløsninger og byggesjusk. Når byggeriet sættes i gang, giver det grundige projektmateriale både dig og håndværkerne et overblik over projektet og sikrer, at I alle er enige om, hvad der skal udføres, hvordan det skal gøres og med hvilke materialer. Indholdet i et detailprojekt afhænger af byggeriets størrelse og kompleksitet, men typisk vil der indgå følgende:

 • Tegningssæt

 • Lovpligtig statisk dokumentation

 • Energirammeberegning

bottom of page