IDEMØDE

 • Afklaring af dine ideer og ønsker

 • Hjælp til at analysere og prioritere dine behov

 • Input, råd og inspiration til det videre forløb

 • Overblik over budget og tidsramme

   SKITSEFORSLAG

   PLANSKITSE

 • Principper for placering af rum samt overordnet forslag til indretning

 

   STANDARD

 • Plan(er) med indretning, facadetegninger og principsnit

 • Enkle 3D visualiseringer

 • Forslag til materialer, udtryk og farver i overensstemmelse med dine ønsker

 • Økonomisk overslag

 • Overordnet tidsplan

   UNIKA

 • Plan(er) med indretning, facadetegninger og principsnit

 • Fotorealistiske 3D visualiseringer

 • Forslag til materialer, udtryk og farver i overensstemmelse med dine ønsker

 • Undersøgelse af alternative løsninger

 • Fokus på særlige forhold vedrørende bolig og grund som lys, udsigter, niveauspring etc.

 • Fokus på detaljer, unikke rumoplevelser, integrerede løsninger, lysvirkninger, materialevalg etc.

 • Økonomisk overslag

 • Overordnet tidsplan

   MYNDIGHEDSPROJEKT

 • Situationsplan, plan(er), snit og facadetegninger

 • Beskrivelse af byggeprojektet

 • Myndighedskrav, bebyggelseprocent- og højde, afstand til skel, lokalplansbestemmelser etc.

 • Ansøgning om byggetilladelse

 

   HOVEDPROJEKT 

 • Detaljerede tegninger

 • Bygge- og materialebeskrivelse

 • Tidsplan

 • Statiske beregninger

 • Varmetabsberegning

 • Udbudsbrev og tilbudsliste

H i l b e r t h   &   J ø r g e n s e n   A r k i t e k t e r      I      F i l m b y e n   2 1     I      8 0 0 0   A a r h u s   C      I      h j @ h j - a r k i t e k t e r . c o m      I      + 4 5   4 2 4 7 8 6 8 7      I      C V R  3 7 9 1 6 5 0 1