PROJEKTFORLØB - FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

Hilberth & Jørgensen kan stå for alt fra ide til færdigbygget projekt.

 

Afhængigt af dine ønsker og behov, tegner vi skitseprojekt, laver myndighedstegninger, søger om byggetilladelser samt sørger for, at dit byggeprojekt bliver realiseret af kompetente folk fra vores dygtige samarbejdspartnere.

Projektets forløb fra start til slut er typisk opdelt i følgende faser (læs mere under ydelser):

  • Idemøde

  • Skitseforslag

  • Myndighedsprojekt

  • Hovedprojekt

  • Byggeri

PROJEKTTYPER - HVERT PROJEKT ER UNIKT

Hilberth & Jørgensen arbejder i alle skalaer indenfor arkitektonisk design.

 

For os er hvert projekt unikt. Vi lægger stor vægt på at skabe et tæt samarbejde med dig som kunde, så vi igennem hele designprocessen har fokus på de specifikke behov, ønsker, udfordringer og muligheder, der definerer netop dit byggeprojekt. På denne måde er vi i stand til at skabe et personligt hjem med skræddersyede løsninger, der forener form, funktion og æstetik i helhed og detalje.

Primært specialiserer vi os indenfor følgende projekttyper:

  • Boliger

  • Sommerhuse

  • Tilbygninger

  • Ombygninger

  • Indretnings- og designløsninger

 

H i l b e r t h   &   J ø r g e n s e n   A r k i t e k t e r      I      F i l m b y e n   2 1     I      8 0 0 0   A a r h u s   C      I      h j @ h j - a r k i t e k t e r . c o m      I      + 4 5   4 2 4 7 8 6 8 7      I      C V R  3 7 9 1 6 5 0 1