RING ELLER SKRIV -vi inviterer gerne på en kop kaffe og en uforpligtende snak om jeres ideer og ønsker på vores kontor i Filmbyen, Aarhus.

Kristina Jørgensen

Arkitekt / Partner

Cand.Arch I MAA

 

+45 42478687

hj@hj-arkitekter.com

Thomas Hilberth

Arkitekt / Partner

PhD. Dipl. Arch. ETH | SIA | MAA

 

+45 89360308

hj@hj-arkitekter.com

H i l b e r t h   &   J ø r g e n s e n   A r k i t e k t e r      I      F i l m b y e n   2 1     I      8 0 0 0   A a r h u s   C      I      h j @ h j - a r k i t e k t e r . c o m      I      + 4 5   4 2 4 7 8 6 8 7      I      C V R  3 7 9 1 6 5 0 1